Gå til hovedindhold

Baggrund og målsætning

Se mere om Klimarådet Mors' baggrund for etablering og målsætning.

Indhold

  Målet er, at der i 2050 ikke skal udledes flere drivhusgasser, end der optages, som følge af den produktion og det energiforbrug, der foregår på Mors.

  Fra Klimarådet Mors' målsætning

  “Sammen er vi bedst” er mottoet i Morsø kommune. Det gælder også når det handler om at reducere øens klimabelastning og tilpasse os de klimaforandringer, der er uundgåelige. Derfor har vi etableret et klimaråd, der repræsenterer nogle af de vigtigste sektorer, når vi taler om at reducere udledningerne af klimagasser.

  Det drejer sig om:

  • varme- og elforsyning
  • jordbrug
  • transportindustri
  • erhvervslivet
  • drikke- og spildevandsforsyning

  Klimarådet skal afdække konkrete handlemulighederne på Mors og komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen for at få skabt de bedst mulige rammebetingelser for at kunne reducere udledningen af drivhusgasser, samtidig med at der kan skabes vækst og arbejdspladser på Mors.

  Målet er, at der i 2050 ikke skal udledes flere drivhusgasser, end der optages, som følge af den produktion og det energiforbrug, der foregår på Mors. Et delmål på vejen er at reducere udledningerne set i forhold til 1990 med 70 %. Det er et ambitiøst mål, der kræver en fælles, integreret indsats, hvor alle sektorer gør, hvad de kan.