Gå til hovedindhold

Limfjordens Bioenergi

Biogasanlægget har eksisteret siden 2009, og er udvidet i 2018. Anlægget har kapacitet til at aftage 200.000 ton biomasse om året.

Indhold

  Biomassen består af gylle fra kvæg og svin, hønsegødning og andet organisk materiale. Der produceres 120 GWh/år. Gassen opgraderes og bruges i naturgasnettet.

  Da biogasproduktion har en væsentlig nøglerolle i reduktion af klimagasudledning og produktion af fossiltfri energi, finder vi det naturligt at Limfjordens Bioenergi deltager i arbejdet med at udvikle lokal produktion af vedvarende energi og reduktion af emission af drivhusgasser.  

  Biogas er CO2-neutral energi, der kan lagres og bruges til at sikre, at vi får grøn energi, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

  Den produceres jævnt hen over året, lagres i det landsdækkende gasnet, og kan anvendes præcis når industri, energisektor og transportvirksomheder har behov for det.

  Biogas reducerer udledningen af store mængder drivhusgasser. Det skyldes dels, at biogassen fortrænger store mængder fossilt brændstof, og dels at biogasanlæggene opsamler udledning af klimagassen metan fra husdyrgødning, så metanen ikke slipper ud i atmosfæren.

  Fakta om Limfjordens Bioenergi: 

  Anvender ca. 230.000 ton biomasse (2021)

  Tilfører ca. 11 mio. m3 biometan til gasnettet (2021)

  Reducerer CO2-udslippet med ca. 22.000 ton (2021)

  Idriftsat i 2009

  Ejes 50 /50  af E.ON Danmark og Bigadan