Gå til hovedindhold

DI Thy / Mors

Formålet med foreningen DI Thy/Mors er først og fremmest at skabe bedre vilkår for virksomhederne.

Indhold

  Hvis vi i samarbejde med de øvrige organisationer kan udnytte eksempelvis landbrugets affald til energi i industrien, vil det være en fantastisk målsætning.

  Tage Odgaard Nielsen

  De rammer, som kommunerne tilbyder, spiller en afgørende rolle for, hvordan de lokale virksomheder klarer sig i den internationale konkurrence.

  DI Thy/Mors deltager i Klimarådet Mors, for at sikre forsyningen af den energi, der er behov for til vore medlemmer – samt for at finde løsninger, som sikrer, at vi lever op til de nationale krav om at reducere CO2 udslippet.

  Hvis vi i samarbejde med de øvrige organisationer kan udnytte eksempelvis landbrugets affald til energi i industrien, vil det være en fantastisk målsætning.

  Samtidigt er der meget stor efterspørgsel på klimarigtige løsninger blandt vore medlemmers kunder og forbrugerne. Derfor er en klimarigtig plan for energi, en nødvendighed, så vi kan kan leve op til efterspørgslen.

  DI Thy/Mors er en af Dansk Industris 18 regionalforeninger.

  Vi repræsenterer DI’s medlemsvirksomheder i Thy og på Mors, som spænder fra fremstilling, service og transport til handel, IT og rådgivning og senest er Byg fusioneret med DI, så byggeriet er kommet med i det nye DI.