Gå til hovedindhold

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Leverer varme til ca. 376.000 kvadratmeter hos 1.950 forbrugere i midtbyen og den nordlige del af Nykøbing.

Indhold

  Vi ønsker at spille vores tanker og ønsker ind i Klimarådet Mors med henblik på at opnå konsensus om fælles indstilling til kommunalbestyrelsen.

  Bjarne Østergaard

  Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. ønsker at spille sine tanker og ønsker ind i Klimarådet Mors med henblik på at opnå konsensus om fælles indstilling til kommunalbestyrelsen.

  Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. leverer varme til ca. 376.000 kvadratmeter hos 1.950 forbrugere i midtbyen og den nordlige del af Nykøbing.

  50% af varmen produceres på værkets  2 naturgasdrevne motorer, som driver hver sin el-generator, der producerer strøm til elnettet. Den varme, som motorerne herved afgiver via kølevand, smøreolie og udstødningsgas, bliver til fjernvarme. (kraftvarme)

  I en bil, traktor eller andet køretøj med forbrændingsmotor, blæses overskudsvarmen, ca. 60%, blot væk i køleren og ud gennem udstødningsrøret. Der udnyttes altså kun ca. 40 % af energien. Hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk udnyttes 100% af energien.

  De anvender i dag 50% naturgas, 35% el i vores elkedel og 15% solenergi fra vores 16.708 kvadratmeter store solpanelanlæg i varmeproduktion.

  Det er vi imidlertid ved at ændre på således, at vi fremover sandsynligvis også kommer til at fyre med biobrændsler. Men omstilling tager tid, og vi er derfor formentligt først klar i løbet af 2024 med dette ekstra ben i deres brændselsforsyning.

  Nykøbing Mors Fjernvarmeværks gennemsnitlige CO2-udledning for året 2021 er 160 g/kWh varmeproduktion.

  Varmen transporteres rundt i byen gennem ca. 30 km. hovedledning, som via ca. 16 km. stikledninger forsyner de enkelte forbrugere.

  Værket har til den daglige drift tre fastansatte medarbejdere.