Gå til hovedindhold

Sønder Herreds Kraftvarmeværk

Er etableret for at forsyne mindre landsbyområder på Syd-Mors med kollektiv varmeforsyning, og råder over fire varmeværker.

Indhold

  De fire varmeværker lægger henholdsvis Frøslev, Ørding, Hvidbjerg og Øster Assels. Kraftvarmeværket forsyner mere end ca. 580 borgere.

  Sønder Herreds Kraftvarmeværk har reduceret brugen af det fossile brændstof naturgas fra ca. 3 millioner m3 til nu ca. 300.000 m3 årligt.

  Poul Kristensen

  SHKV har igennem de sidste 8 år arbejdet med grøn omstilling/klimaforbedringer og har via omstilling af varmeproduktionen reduceret brugen af det fossile brændstof naturgas fra ca. 3 millioner m3 til nu ca. 300.000 m3 årligt. Vort nuværende forbrug er udelukkende forbundet med el produktion til at understøtte at der er el nok til alle samt til reservelast.

  SHKV forsøger hele tiden at skubbe til vore forbrugere og lokalområde med henblik på at den enkelte forbruger kan gøre meget for ikke blot at reducere energiforbruget, men også at begrænse brugen af verdens ressourcer. I den forbindelse forsøgte SHKV sidste år at sætte gang i en proces i landdistrikterne, dette skete md afholdes af mini konference med deltaget af formanden for Landdistrikternes Fællesråd og forsker fra Aalborg Universitet.

  Endelig arbejder SHKV aktivt med verdensmålene nr. 7 om bære dygtig energi, nr. 11 om bæredygtige byer og endelig nr. 13 om klimaindsatsen.

  På baggrund af ovenstående finder SHKV det meget naturligt at være en del af Morsø Klimaråd.

  Varmeselskabet så dagens lys i december måned 1992. Oprindelig bygget som et traditionelt decentralt kraftvarmeværk som skulle forsyne 6 landsbyer (Karby, Hvidbjerg, Redsted, Ørding, Øster Assels og Frøslev) fra 4 selvstændige centraler. Pt. forsynes ca. 580 forbrugere med varme fra værket.

  Som et barmarksværk var vi et af de første decentrale kraftvarmeværker som fik lov til at slippe for bindingen til naturgassen, og efter direkte samråd med vore forbrugere fik bestyrelsen for ca. 8 år siden grønt lys til at foretage en grøn omstilling hvor målet var Co2 neutralitet.

  På daværende tidspunkt havde vi allerede etableret et godt samarbejde med biogasværket i Sindbjerg omkring levering af varme til Hvidbjerg værket. Vi blev derfor enige om at kigge på Øster Assels værket hvor der blev opstillet en lokal KSM Stoker kedel samt et halmanlæg. Halmen kom bogstavelig talt fra marker lige ved siden af værket. Efterfølgende blev der i Ørding og Øster Assels bygge biomasse anlæg, igen med kedler fra KSM Stoker, her blev brændslet overskudstræ fra lokal vinduesproduktion.

  På et tidspunkt ønskede biogasanlægget ikke længere at levere til Hvidbjerg værket hvorefter man indgik aftale med KSM Stoker om levering af overskudsvarme fra et testanlæg. Endelig besluttede bestyrelsen også at bygge en 1,2 MWh luft til vand varmepumpe i Hvidbjerg som blev ibrugtaget i slutningen af 2020. Forinden havde værkets bestyrelse dog besluttet af købe 2 gamle Vestas V27 vindmøller.  Målet om Co2 neutralitet blev nået da varmepumpen blev i drift sat ultimo 2020.

  I hele forløbet har værkets 6 (nu 5) Jenbacher naturgas motorer ydet støtte til elmarkedet ved produktion når markedet har haft behov for det.

  Bestyrelsen har igennem de sidste mange år arbejdet meget strategisk ud fra årlige strategimøder hvor visioner, mål og handleplaner er blevet fastsat. Nøgleordene har været risikovillighed, tænk anderledes, altid have forbrugeren i højsædet, og endelig en meget stor grad af åbenhed om hvad man foretager sig.  

  Fremtiden byder formentlig på konvertering af både forbrugere inden for nuværende forsyningsområde og en række landsbyer til fjernvarme, hvor målet er mere end en fordobling af værkets forbruger antal. Endvidere tænkes der på en direkte kobling af el fra vindmøllerne til varmepumpen, og en udskiftning af forbrugerinstallationer med øget digitalisering.