Gå til hovedindhold

Status på reduktionsmål

Fra 1990-2020 har Morsø Kommune opnået en reduktion på 48 %, hvilket svarer til 239.000 ton CO2e.

Indhold

    Målet er, at der i 2050 ikke skal udledes flere drivhusgasser, end der optages som følge af den produktion og det energiforbrug, der foregår på Mors.

    Et delmål på vejen er at reducere udledningerne set i forhold til 1990 med 70 %. Det er et ambitiøst mål, der kræver en fælles, integreret indsats, hvor alle sektorer gør, hvad de kan.

    Fra 1990-2020 har Morsø Kommune opnået en reduktion på 48 %, hvilket svarer til 239.000 ton CO2e. For at nå 70%-målet skal der indenfor de kommende 8 år opnås reduktioner svarerende til 113.000 ton CO2e eller 22%.