Gå til hovedindhold

Morsø Kommunalbestyrelse sender klimahandlingsplan i høring

Morsø Kommunalbestyrelse har d. 31. januar godkendt et forslag til en klimahandlingsplan, der nu sendes i offentlig høring indtil d. 6. marts.

Indhold

  Forslaget tager udgangspunkt i de 12 strategiske målsætninger formuleret af Morsø Klimaråd og skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70% inden 2030 sammenlignet med 1990 og gøre Mors klimaneutral inden 2050. Desuden skal Mors være klimarobust i forhold til trusler i form af stigende risiko for oversvømmelser og erosion.

  Forslag til klimahandlingsplan anviser en række delmål og handlinger indenfor følgende temaer:

  • El- og varmeforsyning
  • Landbrug og arealanvendelse
  • Industri og erhverv
  • Transport
  • Kommunen som virksomhed og

  Forslag til klimahandlingsplan er en digital plan, der i høringsperioden kan tilgås her: https://morsoe.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28#/