Gå til hovedindhold

FULDT HUS TIL KLIMAMØDE PÅ MORS

Knapt 100 deltog mandag i fyraftensmøde på Nordic Food College: Morsø Landbrugsskole og Culinary om landbrugets klimaløsninger på Mors.

Indhold

  af Erik Poulsen, Fjordland

  Knapt 100 deltog mandag i fyraftensmøde på Nordic Food College: Morsø Landbrugsskole og Culinary om landbrugets klimaløsninger på Mors.

  Morsø Kommune fremlagde landbrugets andel af den basisanalyse, som Morsø Klimaråd har udarbejdet med blandt andet anbefalinger til en indsats på de lokale landbrug.

  En af de delene er udtagning af lavbundsarealer, hvor repræsentanter for Morsø Kommune og Naturstyrelsen THY beskrev de forskellige ordninger. Budskabet var, at udtagning af 900 hektar tørveholdig jord på Mors har potentiale til at begrænse udledning af klimagasser med 13.000 ton CO2e. Potentialet på Mors (og andre steder) kan ses på mst.dk under emnet Klima-Lavbund.

  Det lokale biogasanlæg Limfjordens Bioenergi fortalte om klima-potentialet i biogasproduktion og pegede på, at både husdyrgødning og halm til biogas kan få betydning som CO2-fortrængning. En øget biogasproduktion rummer også muligheder for udvikling af metangas og brint til transportsektoren. Et hurtigt regnestykke viser, at mere biogas kan reducere landbrugets CO2-udledning på Mors med en fjerdedel.

  Morsø Kommune fortalte også om mulighederne for opstilling af vindmøller og solcelleanlæg.

  Mødet var arrangeret af Morsø Kommune i samarbejde med Morsø Klimaråd og Fjordland.