Gå til hovedindhold

12 anbefalinger til strategiske målsætninger er sendt til politisk behandling

Morsø Klimaråd har lavet en række strategiske målsætninger, som er på dagsordenen ved det kommende møde i kommunalbestyrelsen. Målsætninger skal bidrage til at kommunen kan opnå klimaneutralitet i 2050.

Indhold

  For et år siden etablerede Morsø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø et klimaråd, som kan komme med sparring og anbefalinger til kommunalbestyrelsen om, hvordan kommunen kan nå målsætningen om en 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne inden år 2030 og klimaneutralitet i 2050.


  Det kræver store ambitioner og handling for at nå sådan en målsætning, og Morsø Klimaråd er nu klar med 12 strategiske målsætninger til kommunalbestyrelsen. Anbefalingerne kommer på dagsordenen til bestyrelsens kommende møde den 6. december.


  Ambitiøst og nødvendigt mål

  Vivian S. Søndergaard, som er formand for Morsø Klimaråd og direktør for Morsø Forsyning, ser frem til, at de lokale politikere får klimarådets målsætninger på dagsordenen:


  - Målet er, at der i 2050 ikke skal udledes flere drivhusgasser, end der optages, som følge af den produktion og det energiforbrug, der foregår på Mors. Et delmål på vejen er at reducere udledningerne set i forhold til 1990 med 70 %. Det er et ambitiøst mål, der kræver en fælles, integreret indsats, hvor alle sektorer gør, hvad de kan, siger klimarådets formand og fortsætter: - Vi er kommet godt i gang med Morsø Klimaråd, og har haft et stærkt samarbejde omkring udarbejdelsen af disse 12 målsætninger, som vi nu kan give videre til kommunalbestyrelsen. Vi tror på, at det kan give et kvalificeret grundlag til at videreudvikle de vigtigste anbefalinger til kommunen, så vi på Mors får endnu mere fokus på klimaområdet og kan inspirere og handle på den bedst mulige måde.

  Morsø Klimaråd til klimarådsmøde ved Morsø Forsyning.

   Anbefalinger og ny hjemmeside

  En af de 12 anbefalinger lyder, at vi skal tiltrække nye grønne virksomheder, især til produktion af fremtidens grønne brændstof. Det anbefales også at øge den lokale energiproduktion, med størst mulig klimaeffekt, og mindst mulig påvirkning. Derudover opfordres der ligeledes til, at der udarbejdes en energiforsyningsstrategi fra 2030 til 2050 for hele øen.


  - Basisanalyser er ved at være færdige, og nu er rådet klar til at arbejde med konkrete anbefalinger til kommunen, som skal være med til at skabe rammevilkårene, så vi sammen kan komme i mål, fortæller Vivian S. Søndergaard.

  Du kan læse de 12 anbefalinger her.